SPECJALISTA DS. REKRUTACJI NA RYNKI ZAGRANICZNE - SKUTECZNA REKRUTACJA I SELEKCJA PRACOWNIKÓW

SPECJALISTA DS. REKRUTACJI NA RYNKI ZAGRANICZNE - SKUTECZNA REKRUTACJA I SELEKCJA PRACOWNIKÓW

Cel szkolenia:

 • Uzyskanie wiedzy na temat funkcjonowania agencji pracy, również w aspektach prawnych.
 • Rozwój umiejętności uczestników w zakresie przeprowadzania rekrutacji i selekcji kandydatów do pracy za granicą.
 • Zwiększenie trafności decyzji rekrutacyjnych.
 • Uzyskanie wiedzy na temat skutecznej rekrutacji pracowników  za granicę.

Oferta kierowana jest do:

 • Specjalistów ds rekrutacji chcących podnieść swoje kwalifikacje.
 • Osób chcących podjąć pracę w agencjach pracy rekrutujących pracowników za granicę.
 • Właścicieli i managerów agencji pracy.
 • Pracowników działu HR.
 • Studentów kierunków związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi.
 • Osób chcących się przekwalifikować.
 • Psychologów.
 • Psychologów pracy.

 

Program szkolenia:

 • Agencja zatrudnienia- wyjaśnienie i omówienie  pojęć.
 • Prawa i obowiązki agencji zatrudnienia.
 • Wyjaśnienie  przepisów ustawy o ochronie danych osobowych.
 • Zasady współpracy agencji zatrudnienia z pracodawcą zagranicznym.
 • Specyfika rekrutacji zagranicznej – rekrutacja na rynku polskim a na rynkach zagranicznych - podobieństwa - różnice.
 • Wyjaśnienie pojęcia rekrutacja.
 • Tworzenie opisu stanowiska pracy.
 • Nauka tworzenia ogłoszeń  o pracę.
 • Serwisy pracy- odpowiednie do rekrutacji na rynki zagraniczne.
 • Inne metody dotarcia do odpowiednich kandydatów w zależności od wymagań pracodawcy.
 • Wyjaśnienie pojęcia selekcja.
 • Zebranie wszystkich dokumentów aplikacyjnych.
 • Nauka analizowania dokumentów aplikacyjnych.
 • Wstępna selekcja aplikacji najbardziej spełniających wymagania oferty.
 • Zastosowanie technik naboru kandydatów wobec wyselekcjonowanych osób oraz dokonanie na ich podstawie dalszej selekcji, metody selekcji.
 • Odpowiednie prowadzenie interview telefonicznego.
 • Przygotowanie i prowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej.
 • Rodzaje pytań na rozmowie kwalifikacyjnej.
 • Metody sprawdzania języka obcego podczas rozmowy kwalifikacyjnej.
 • Sporządzenie notatek i raportów z przebiegu rozmowy kwalifikacyjnej.
 • Błędy w postrzeganiu  wpływające na wybór właściwych kandydatów.
 • Sposoby zbierania i sprawdzania referencji kandydatów  oraz weryfikacja informacji zamieszczonych w CV.
 • Sporządzanie raportów do pracodawcy zagranicznego z przebiegu procesu rekrutacji w  trakcie i po zakończeniu rekrutacji.
 • Rodzaje testów jako narzędzi selekcji.
 • Nauka udzielania informacji zwrotnej kandydatom.
 • Przygotowanie osób zaakceptowanych przez pracodawcę zagranicznego do wyjazdu.
 • Rodzaje przekazywanych informacji niezbędnych dla osób wyjeżdżających do pracy za granicę.
 • Zorganizowanie wyjazdu pracowników.
 • Omówienie problemów mogących zaistnieć po wyjeździe osób za granicę i sposoby ich rozwiązania.
 • Konsekwencje niewłaściwego  doboru kandydata na stanowisko pracy.
 • Podsumowanie.

Wróć

Konspekt szkolenia  ma charakter ogólny. Program szkolenia może być dowolnie modyfikowany z uwzględnieniem potrzeb klienta. W celu uzyskania szczegółowej oferty zapraszamy do kontaktu z nasza firmą pod numerem telefonu 32 258 05 64 bądź przez adres mailowy szkolenia@eurowork.net.pl