Organizacja szkoleń

Miejsce:

  • Szkolenia w siedzibie naszej firmy (2-5 osób)
  • Szkolenia u klienta (nielimitowana liczba osób)
  • Szkolenia w wynajętych salach ( nielimitowana liczba osób)

Terminy:

  • W zależności od dyspozycyjności klienta szkolenia organizowane są w weekendy lub dni powszednie.

Czas trwania szkolenia:(opcje)

  • 16 godzin, 2 dni
  • 8 h , 1 dzień
  • 4h. 1 dzień

Przebieg szkoleń

Analiza potrzeb klienta

Przed rozpoczęciem szkolenia proponujemy rozmowę mającą na celu rozpoznanie i zdiagnozowanie Państwa potrzeb szkoleniowych. Dzięki temu będziemy w stanie precyzyjnie opracować zakres i przebieg szkolenia, indywidualnie dopasować go do Państwa potrzeb. Na tym etapie zostaną również omówione cele, które chcecie Państwo osiągnąć dzięki szkoleniu, co zostanie zweryfikowane po przeprowadzonym kursie.

Realizacja szkoleń

Prowadzone szkolenia mają charakter warsztatów, których celem jest rozwijanie określonych umiejętności. Podczas szkolenia przekazywana jest wiedza dotycząca funkcjonowania zagranicznych rynków pracy poprzez wykłady teoretyczne jak również ćwiczenia praktyczne, analiza przypadków, praca w podgrupach itp. W naszej pracy wykorzystujemy urządzania multimedialne, które pozwalają uczestnikom szkolenia na szybsze i skuteczniejsze przyswojenie przekazywanej wiedzy. Wszyscy uczestnicy otrzymują materiały naukowe, których celem jest utrwalenie wiadomości przekazywanych przez naszych specjalistów.

Ewaluacja efektów szkolenia

Wszystkie szkolenia zakończone są podsumowaniem zdobytej wiedzy oraz umiejętności. Uczestnicy weryfikują czy ustalone przed szkoleniem cele zostały osiągnięte. Zostaje również przeprowadzona analiza skuteczności przeprowadzonego szkolenia, która ocenia zarówno zakres omawianych zagadnień, jak i jakość pracy szkoleniowców. Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.